Zadní synagoga v Třebíči

V době vrcholného baroka byla v roce 1723 v Třebíči ustanovena židovská čtvrť – ghetto. Tu dodnes tvoří soubor asi sta dochovaných staveb, včetně barokně upravené synagogy.

Kontakt

Subakova 1/44
67401 Třebíč 1
region Třebíč
49.217758, 15.879371Mapa
Období: léto

V synagoze je umístěna expozice o historii židovského města v Třebíči. Vystavené sbírkové předměty dokládají běžný život tehdejších obyvatel i jejich náboženské zvyky a obřady. Model židovského ghetta v měřítku 1:100 zachycuje jeho podobu v roce 1850.

Foto: Vladimír Kunc, archiv Vysočina Tourism

Otevírací doba:

leden–červen, září–listopad: 9:00–17:00
červenec–srpen: 9:00–18:00
prosinec: 9:00–16:00

okruh I a II na objednání minimálně dva dny dopředu