Santini 300

 V roce 2023 si připomínáme 300 let od úmrtí slavného architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla (7. prosinec 1723).

Jeho dílo ovlivnili dva významní stavitelé té doby, francouzský architekt Jan Baptista Mathey a italský architekt Francesco Borromini. Jan Blažej si ale vytvořil svůj vlastní styl tzv. barokní gotiku, a stal se také jejím hlavním představitelem. Znalec Santiniho díla, Mojmír Horyna, o jeho práci řekl: „Santiniho Zelená Hora je báseň… zatímco stavby dvacátého století jsou jenom slogany.“ 

Pojďte se seznámit s jedinečností stavitele, jehož genius stále ještě čeká na své objevení!