Osudy a příběhy

vitrage-g65b59a434 1920
Z Vysočiny pochází řada inspirujících osobností s židovskými kořeny, které nám zanechaly významnou stopu ve společenské, kulturní nebo politické sféře. I když pocházely z jiné kultury, kterou česká společnost odmítala přijmout, měly jejich činy a práce přímý vliv na vývoj naší země i životy. Zaslouží si, abychom si alespoň část z nich připomněli a při vzpomínce na ně "položili" symbolický kamínek.
Vzpomínky patří i těm, kteří nepodlehli antisemitským náladám a v nelehké době prokázali velkou statečnost a nezištnost v pomoci člověku a záchraně jeho života. 
 
 
 

Osudy a příběhy