Život, víra, tradice

Žena a dětiDodržování zvyků a tradic je důležitý pilíř židovské komunity v běžném životě i během bohoslužeb v synagogách. 

Modlitební knihy, šabatové a chanukových svícny, mezuza, pohár na víno na posvěcení svátků, typické rituály čistoty v oblasti jídla, to vše charakterizuje židovskou kulturu a má své příběhy.

Svíčky

Židovské tradice vychází z hebrejských biblických knih,  zejména z Tóry, která je nejdůležitější knihou judaismu.