Patroni sklářů

sv. Florián je vzýván jako ten, který ochrání před ohněm. Je tedy považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm.

sv. Lucie je zmiňována jako patronka sklářů i sklenářů. Lucie nebo Lucia pochází z latinského lux = světlo. Význam jména je světlá, zářící. Světlo se do našich domovů dostává okny, která mají být kolem svátku sv. Lucie zasklená.

sv. Agáta též někde uváděná jako patronka sklářů