Sklářská hantýrka

píšťala – hlavní pracovní nástroj sklářů sloužící k foukání skla

vercajk – nářadí

ajšus (aušus) – poškozený výrobek

dýnko – spodní plocha výrobku

furmuštan – kovová deska na čtyřech nohách, která je v blízkosti pracovního otvoru

glastačka – otvor pod pánví, do kterého stéká sklovina (při prasknutí pánve)

korýtko – plechové korýtko na čtyřech nohách naplněné vodou, slouží k ochlazování a namáčení nástrojů a forem

mufle – pomocná roztáčecí pícka ve tvaru válce, která se používá při ohřívání kusu a roztáčení horního okraje výrobku

obalovačka – drcená barevná sklovina

pacholek – vidlice umístěná přímo u pracovního otvoru pece se zakončením ve tvaru růžku

pangl – sklářská lavice

plíšek – kovový plát, bývá umístěný v blízkosti pece a slouží válení nabraného skla na píšťale

verštat – zvýšené pódium kolem sklářské pece

vidlička – nástroj k odnášení hotového výrobku do chladicí pece

hic – pracovní období ve sklářské huti

šleyferna – brusírna skla