Sklářský kmen

Složení: sklářský písek, soda nebo potaš, vápenec

Sklářský písek – dříve se těžil z řek, sbíraly se říční oblázky, křemenec nebo pískovec

Soda – od pradávna se soda získávala spalováním mořských rostlin, zhruba od poloviny 19. století se používá syntetická soda

Potaš (draslo, salajka, flus) – vyráběla se z popela listnatých stromů (buků), který se louhoval v kotli s vařící vodou (Dřevo se pálilo volně na ohništích. Někdy se pálily stromy tzv. na stojato – do mohutných stromů, s jejichž kácením by bylo příliš práce, se vyhloubil u paty otvor, v němž popeláři rozdělali a udržovali oheň. Strom zevnitř pozvolna vyhořel a neohrozil okolní les.)

Vápenec – sloučeniny vápence zlepšují tavitelnost, sklo lze lépe tvarovat

Sklářský kmen může obsahovat i jiné látky ovlivňující vlastnosti skla.