Ivan Štěpán

Ivan ŠtěpánNarodil se v roce 1972 v Novém Městě na Moravě, absolvoval Střední uměleckou školu sklářskou ve Světlé nad Sázavou a nastoupil do Ústředí uměleckých řemesel ve Škrdlovicích. Ve škrdlovické sklárně pracoval jako sklář a výtvarník i po jejím navrácení původním majitelům.

 

Od roku 2008 se věnuje vlastní tvorbě, v níž hledá a nalézá nové možnosti uměleckého vyjádření, opřené o solidní řemeslný základ a dokonalou znalost materiálu. Kromě tavené plastiky se zabývá rovněž kombinací skla a kovu, skla a kamene či osobitou technikou malby rozžhavenou skelnou hmotou. Žije a pracuje ve Žďáru nad Sázavou.