Z Křižánek do nejslavnější horácké huti v Českých Milovech

Výlet zahájíme v Moravských Křižánkách v obecní kavárně. Zde je kromě možnosti občerstvení malá ukázka typického milovského skla. Naproti obecní kavárně je malá kaplička, mohutný buk za ní pamatuje ještě dobu věhlasné křižánecké sklárny.

Kontakt

Moravské Křižánky 116
59202 Svratka
region Žďár nad Sázavou
Volné pokoje
Období: léto

Po modré turistické značce se vydáme směrem k Čtyřem palicím, jedné z dominant zdejší krajiny. Na rozcestí Plaňkovka máme možnost pokračovat necelý půlkilometr na vrchol nebo se napojit na naučnou stezku Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi, která nás provede celou sklářskou osadou bývalé Milovské huti postavené roku 1835. Kolem ní vznikla celá osada s množstvím domů, v nichž žily stovky sklářů a dalších řemeslníků. Dodnes se dochoval dům skelmistra, který je nyní krásně opravený a je možné jej navštívit v rámci Dnů otevřených ateliérů.

Jednotlivá zastavení naučné stezky informují o počátcích sklářství v této oblasti, o někdejší slávě zdejší sklárny a jejím osudu, ukazují příbytky sklářských dělníků a život ve sklářské osadě.