Židovská čtvrť a židovský hřbitov Třebíč (UNESCO)

Třebíčská židovská čtvrť je takové malé zmenšené městečko. Všechno na jednom místě, a přitom jde o jednu z mála kompletně dochovaných městských částí mimo území Izraele. Byla tu radnice, chudobinec, špitál i dvě synagogy.

Kontakt

Subakova 1/44
67401 Třebíč 1
region Třebíč
49.217545, 15.879612Mapa

Židovské město v Třebíči se rozkládá na více než čtyřech hektarech. V dřívějších dobách tu žilo skoro dva tisíce obyvatel. Židovští obchodníci se tu usadili kolem roku 1238, písemné zmínky jsou o století mladší. V průběhu času byli Židé vyháněni ze svých domovů, pak opět měli povolení obchodovat, ale museli se vyplácet, město pak ohrožovaly požáry. Čtvrť se nemohla rozšiřovat, takže budovy rostly do výšky nebo na zahradě, domy se dělily mezi rodiny. Do konce křesťané si vyměnili domy s Židy bydlící mimo obec. Až v polovině 19. století získali rovnoprávnost a mohli se stěhovat za obchodem. Před druhou světovou válkou jich v Třebíči žilo tři sta. Zpět se jich vrátilo deset.

Židovskou čtvrť tvoří soubor 123 dochovaných domů, které doplňují objekty bývalých židovských institucí – radnice, rabinátu, chudobince, nemocnice a školy. Skutečnými perlami židovské čtvrti jsou dvě synagogy. Přední synagoga na Tichém náměstí slouží dnes jako modlitebna Československé církve husitské. Zadní synagogu zdobí unikátní nástěnné malby z počátku 18. století, slouží k pořádání výstav a koncertů. Na ženské galerii je umístěna stálá výstava židovské kultury s řadou cenných předmětů používaných v občanském i náboženském životě zaniklé židovské komunity.
Za zmínku stojí i Dům Seligmanna Bauera na takzvaném Španělovském pozemku. V přízemí se nachází vetešnictví, vzadu je moderně vybavená kuchyň, první patro ukazuje bydlení nepříliš majetné rodiny v meziválečném období. Židovský hřbitov byl zničen při obléhání Matyášem Korvínem v roce 1468, nové pohřebiště je jedno z největších v zemi. Je tam 11 tisíc hrobů a tři tisíce náhrobků. Nejstarší je z roku 1625.

Židovská čtvrť společně s bazilikou sv. Prokopa byly na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 2003.

Prohlídkové okruhy

  • Zadní synagoga a Dům Seligmanna Bauera
  • Židovská čtvrť I – Zadní synagoga, Dům Seligmanna Bauera, procházka se zastaveními
  • Židovská čtvrť II – Zadní synagoga, Dům Seligmanna Bauera, procházka se zastaveními u domů a židovského hřbitova

Okruh I a II na objednání min. dva dny dopředu.

Foto: Jakub Mertl, město Třebíč, MKS Třebíč, archiv Vysočina Tourism

Otevírací doba:

leden – červen, září – listopad: 9:00 – 17:00
červenec – srpen: 9:00 – 18:00
prosinec: 9:00 – 16:00

 

Videogalerie