Na samém západním cípu Vysočiny se nachází obec Černovice, kde měli Židé vlastní čtvrť, synagogu a hřbitov. Za zmínku stojí i zámek a křesťanské stavby.

Kontakt

Město Černovice
Mariánské náměstí 718
39494 Černovice u Tábora
region Pelhřimov
49.372654, 14.960889Mapa
Volné pokoje
Období: léto, zima

Původní osada byla založena při Černovickém potoce a ve druhé polovině 14. století tu stálo sedm mlýnů. Černovice byly v minulosti významným tržním střediskem, ve středověku se zde křížily dvě obchodní stezky. Jednou z nich byla solní stezka vedoucí z Prachatic do Hradce Králové, druhá vedla z Tábora směrem do Jindřichova Hradce. Většinu památek ve městě zničily četné požáry.

Zámek byl postaven roku 1641 tehdejším majitelem panství Martinem Jindřichem Paradisem de la Saga na místě bývalého pivovaru. V zámku sídlí Diagnostický ústav sociální péče o mládež, který pečuje jak o zámek, tak i oboru. Na náměstí stávala stará radnice s vnitřními gotickými prvky se žebrovím, odkud byl řízen chod města téměř 700 let. V roce 1966 byla radnice přestavěna na kino. Děkanský chrám Povýšení svatého Kříže stojí na místě kaple svaté Kateřiny. Stavebně je kostel v dnešní podobě z roku 1737, kdy jej dali po požáru roku 1730 vystavět Kinští. Sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého se nachází na mostě na Pršině od roku 1924, kdy sem byly přemístěny z mostu před zámkem, kde stávaly asi od roku 1730. 

Severně od náměstí v Černovicích na Pelhřimovsku se rozkládala od 18. století židovská čtvrť, kde se nacházelo několik stavení se zaniklou vinopalnou a hospodou. Tamní synagoga z roku 1807 byla přestavěna po požáru v novogotickém stylu a nakonec v roce 1949 došlo k jejímu zrušení. Budovu prodali a adaptovali na obytný dům. Památkou na židovské obyvatelstvo je zde zachovaný židovský hřbitov, který se nachází cestou podél potoka na vrch Svidník.

Foto: město Černovice

Vybavení

  • Rodiny s dětmi