Galerie Bernarda Bolzana v Těchobuzi

Galerie Bernarda Bolzana v Těchobuzi nese název po významném mysliteli 19. století - Bernardu Bolzanovi. Tento filozof, matematik a teolog pobýval v Těchobuzi na zámku u rodiny Hoffmannů v letech 1825 až 1841.

Kontakt

Obec Těchobuz
Těchobuz 87
39501 Pacov
region Pelhřimov
00584061
49.509254, 14.928445Mapa

Pro potřeby galerie byla přizpůsobena budova bývalé zámecké sýpky s původně dochovaným sklepem a nosnými trámy.

V prostorách galerie je k shlédnutí stálá expozice "Bernard Bolzano a Těchobuz", kde se návštěvník dozví základní informace o B. Bolzanovi, o tom proč velkou část svého života strávil právě v Těchobuzi a také o historii obce samotné. Labyrint z velkoformátových fotografií představí návštěvníkům místa spojená s B. Bolzanem, od Prahy až po Těchobuz. Nedílnou součástí expozice je také sbírka knih spojených s B. Bolzanem uložená v místní knihovně. Podstatnou část těchto knih zapůjčilo Rakouské kulturní fórum, které je partnerem galerie i obce Těchobuz. V případě zájmu o studium knih kontaktujte níže uvedené číslo nebo email.

Logo Galerie Bernarda Bolzana TěchobuzRakouské kulturní fórum - prg

V expozici je pamatováno i na dětské návštěvníky, kteří se mohou zabavit na připravených herních pomůckách s „bolzanovskou" tématikou.

Galerie byla zřízena v rámci projektu Probouzení Těchobuze s podporou Evropské Unie a Kraje Vysočina a byla slavnostně otevřena 23.6. 2007.

Další rozsáhlé prostory galerie jsou využívány ke krátkodobým výstavám ze všech oborů výtvarného umění. Za letní sezonu se jich zde vystřídá pět až šest. Aktuální informace jsou k dispozici v sekci Aktuální výstavy.

V galerii se konají také konference, sympozia a semináře s „bolzanovskou" tématikou. Největší taková akce proběhla 11.6. 2011 u příležitosti 230. výročí narození Bernarda Bolzana. Stálá expozice o B. Bolzanovi byla obohacena o několik nových knih a o nově namalovaný Bolzanův portrét od akademického malíře Ivana Bukovského. U příležitosti výročí promluvila dr. A. Šolcová o Bolzanově přínosu matematice a o snahách získat Bolzanovu pozůstalost v 19. a 20. století, dr. M. Vlasáková o Bolzanově logice, dr. W. Drozenová o atanazii, dr. K. Veverková o Bolzanových žácích a děkan Husitské teologické fakulty Karlovy univerzity prof. J. B. Lášek promluvil o Bolzanových křesťanských východiscích.

Otevírací doba:

Galerie je otevřena v sezóně od května do září v otevírací době Turistickéko informačního centra, kde jsou také v prodeji vstupenky do galerie a upomínkové předměty.

červenec – srpen:
pondělí – pátek: 9:00 – 13:00, 13:30 – 17:00
sobota – neděle: 13:00 – 17:00

květen, červen, září: 
pondělí: 9:00 – 13:00, 13:30 – 17:00
úterý – čtvrtek: 9:00 – 13:00
pátek: 9:00 – 13:00, 13:30 – 17:00
sobota – neděle: 13:00 – 17:00