Žákova (Trojanova) vila v Havlíčkově Brodě

Oblíbený historizující eklektický sloh představovala vila Václava Žáka postavená v roce 1906 u rybníka Hastrman v parku Budoucnost. Novostavba dostala číslo popisné 84 po jednom ze zlikvidovaných domů, který stál na daném místě a patřil rodině Žákově.

 

  • Zdroj: KUNC, Vladimír a Miloš TAJOVSKÝ. Zmizelý Havlíčkův Brod 2. Havlíčkův Brod: Vladimír Kunc - FOTO KUNC, 2015. str. 104. ISBN 978-80-905429-9-0.