Gotické památky v Hornosvratecké vrchovině

Pěší trasa dlouhá 18 kilometrů postupuje proti proudu řeky Svratky a lemuje místa s gotickou architekturou, jako Vítochov, Dalečín, Jimramov a zřícenina hradu Štarkov.

Kontakt

Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 1
59301 Bystřice nad Pernštejnem
region Žďár nad Sázavou
49.522945, 16.261467Mapa
Volné pokoje
  • Vítochov (0 km)
  • Dalečín (6 km)
  • Jimramov (13 km)
  • zřícenina hradu Štarkov (18 km)
  • 2 km pěší chůze ke zřícenině Štarkov a zpět
Délka trasy: 20 km
Časová náročnost: 5 h
Převýšení: 230 m
Výchozí místo: Vítochov
Cílové místo: zřícenina hradu Štarkov
Období: léto

Začátek je ve vesničce Vítochov. Na vrcholku holého kopce se už z dálky vyjímá zachovalý raně gotický kostelík. Je celý postaven z neomítnutého lomového kamene. Kostelík je spolu s márnicí a přilehlým hřbitovem obehnán masivní kamennou zdí.

Kousek odtud je vesnička Dalečín, která se rozkládá na obou březích řeky Svratky. V jejím meandru přímo nad peřejí se nachází zřícenina hradu. Na protějším břehu stojí ve svahu původně gotický kostel, později přebudován barokně. Zachovaly se v něm vzácné gotické nástěnné malby ze 14. století.

Ve městečku Jimramov je kousek od náměstí kostel Narození Panny Marie, který má barokní podobu. V obci najdeme i veřejnosti nepřístupný renesanční čtyřboký zámek z konce 16. století. Poslední zajímavostí je gotický hrad Skály na Štarkově. Jeho zbytky se nacházejí na rulových skaliskách, která jsou pro svou výjimečnost chráněny jako přírodní památka. Věžovité skalní bloky o výšce až dvacet metrů jsou oddělené dvěma soutěskami o šířce dva až tři metry a délce 15 metrů. Nachází se tady i dvě puklinové jeskyně.

Vybavení

  • Rodiny s dětmi