Pacovskem na kole

Čtyřiatřicetikilometrový cyklistický okruh kolem Pacova vede přímo na pacovské náměstí a také k nedalekému hradu Kámen.

Kontakt

Informační centrum
náměstí Svobody 1
39501 Pacov
region Pelhřimov
49.470760, 15.001679Mapa
Volné pokoje
 • 1.Nová Cerekev
 • 2.Moraveč
 • 3.Lidmaň
 • 4.Dobrá Voda u Pacova
 • 5.Kámen
 • 6.Borkov
 • 7.Nádražní
 • 8.Pacov
 • 9.Nová Ves
 • 10.Nový Dvůr
 • 11.Proseč
 • 12.Leskovice
 • 13.Kříž
 • 14.Nová Cerekev
Délka trasy: 35,5 km
Výchozí místo: Nová Cerekev
Cílové místo: Nová Cerekev
Povrch/terén: lesní a polní cesty, asfalt
Značení trasy: modrá, červená
Období: léto
Typ kola: horské, trekové

Výchozí bod se nachází v Nové Cerekvi. Vyrazíme po cyklotrase 1219 ve směru na Moraveč. Z Moravče neodbočujeme s cyklotrasou, nýbrž pokračujeme na silnici III/12819 na Lidmaňku Lidmaň.

V Lidmani odbočíme doprava na cyklotrasu 321 a přes Dobrou Vodu u Pacova dojedeme do obce Kámen. Cestou se nám budou odkrývat výhledy na hrad Kámen, kde se nachází mimo jiné muzeum motocyklů.

Nedaleko hradu je rozcestník Kámen. Od něj se dáme po červené směrem na Pacov. Musíme dávat pozor na značení, protože červená po chvíli opustí polní cestu a 200 m vede po úzké pěšině okrajem lesa. Potom nás znovu navede na lesáckou cestu kolem osady Borkov. Pokračujeme dále po červené, jejíž nejstrmější část se dá zleva objet lesní cestou. Červené značení nás zavede až do centra Pacova.

Po prohlídce města vyrazíme od rozcestí Pacov náměstí po modré ve směru Nová Ves a Nová Cerekev. Za Novou Vsí podjedeme starý železniční viadukt, za ním nás modrá povede do obce Důl. Pak se dáme po polních cestách stále po modré přes vesničky Nízká Lhota a Nový Dvůr.

Dál nás čeká stoupání v terénu po suťovité úvozové cestě. Po modré jedeme až k železniční trati. Za ní pokračujeme vpravo, napojíme se na trasu 1219 do obce Leskovice. Cestou se k nám opět připojí modrá značka, provede nás Leskovicemi a míříme zpět do Nové Cerekve, kde náš výlet končí.

Turistické cíle a další informace:

Foto: archiv Vysočina Tourism, IC Pacov

Vybavení

 • Rodiny s dětmi