Přes tři kláštery, 1. den: Geras – Jemnice

Naši třídenní cestu zahájíme v nejseverněji položeném rakouském klášteru v Gerasu, založeném v roce 1153. Klášter je sídlem premonstrátského řádu. Tamější bylinná zahrada, založená podle původních plánů, skrývá přes sto léčivých rostlin, koření, ovocných a okrasných dřevin.

Kontakt
region Třebíč
  • Geras (0 km)
  • Kottaun (3,3 km)
  • Wolfsbach (7,3 km)
  • Drosendorf (13,1 km)
  • Vratětín (16,4 km)
  • Uherčice (19 km)
  • Lubnice (21,6 km)
  • Bačkovice (25,2 km)
  • Radotice (27,1 km)
  • Jemnice (32,6 km)
Délka trasy: 32,6 km
Časová náročnost: 3,5 h
Výchozí místo: Geras
Cílové místo: Jemnice
Náročnost: 2
Období: Léto

Z Gerasu vyjedeme cyklotrasou Kloster Radweg přes Wolfsbach do Drosendorferu, nejnižšího bodu naší trasy, kde se v části Altstadt napojuje cyklotrasa EuroVelo 13.

Ještě dříve, než po ní odbočíme doprava, se vydáme do centra města.  Jako jediné rakouské město je Drosendorf obepnut pásem kompletně dochovaných městských hradeb. Město obklopuje celá řada přírodních zákoutí a malebných míst podél Dyje. Z centra Drosendorfu se vydáme branou Horner Tor zpět do Altstatu na EuroVelo 13, prudkým stoupáním přes Oberthürnau, přes hraniční přechod, Vratětín, kde odbočíme vpravo, do Uherčic. Tady můžeme navštívit zámek z poloviny 16. století, který vznikl přestavbou pozdně gotické tvrze.

Odbočíme vlevo a pokračujeme cyklotrasou 5220 vedoucí přes Lubnice, Bačkovice a Radotice až do Jemnice. Toto královské město vděčí za svůj rozkvět především těžbě zlata a stříbra. Každoročně se v Jemnici koná středověká slavnost Barchan. Podle pověsti byla v Jemnici svěřena do péče mladičká Eliška Přemyslovna, když její choť Jan Lucemburský válčil na Moravě proti loupeživým rytířům. V Jemnici první část naší cesty zakončíme.

Turistické cíle a další informace: