Přes tři kláštery, 2. den: Jemnice – Telč

Z náměstí Svobody sjedeme do ulice Na Podolí směrem k řece. Po cyklostezce 26 vyjedeme Červenomlýnskou ulicí severně ven z města. Po 3,5 kilometrech odbočíme doprava a přes les k Hornímu rybníku, kde odbočíme vlevo do obce Lomy a opustíme tak cyklostezku 26. Držíme se zeleného turistického značení

Kontakt
region Třebíč
  • Jemnice (0 km)
  • Lomy (7,7 km)
  • Radkovice u Budče (10,7 km)
  • Knínice (12,9 km)
  • Magdalena (19,9 km)
  • Nová Říše (22,2 km)
  • Telč (32,3 km)
Délka trasy: 32,3 km
Časová náročnost: 3,5 h
Výchozí místo: Jemnice
Cílové místo: Telč
Náročnost: 2
Období: Léto

Po necelých třech kilometrech nás zelená zavede prudkým klesáním do Radkovic u Budče, kde odbočíme vlevo na cyklotrasu 5124.

Necelých sedm kilometrů stoupáme nad osadu Bohusoudov, na rozcestníku odbočíme doprava na cyklotrasu 5220. Podél této cyklotrasy přijedeme na rozcestí Magdalena. Na místě můžeme vidět objekt bývalé kaple, která byla roku 1786 odsvěcena a slouží jako myslivna.

Pokračujeme dál po cyklotrase 5220, po dvou kilometrech dojedeme do Nové Říše. Tamější klášter patří stejně jako klášter v Gerasu k premonstrátskému řádu. Kromě unikátní barokní výzdoby kostela máme možnost spatřit jednu z největších klášterních knihoven na Moravě.

Od kláštera se vrátíme na náměstí, kde se napojíme na cyklotrasu 5125 vedoucí až do Telče. Na začátku města po pravé straně míjíme vrch Oslednice, kam můžeme vystoupat na rozhlednu. Na náměstí Zachariáše z Hradce přijíždíme Horní branou.

Malebné náměstí v Telči je společně s renesančním zámkem zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Neměli bychom opomenout ani návštěvu Panského dvora, Univerzitního centra Masarykovy univerzity, nově zrekonstruovaného telčského podzemí nebo interaktivní expozice ve věži kostela sv. Ducha.

Turistické cíle a další informace: