Okolo Vírské přehrady

Vírská přehrada není sice určena ke koupání, ale její okolí nabízí čistou krajinu a množství výhledů. Zatopené údolí řeky Svratky vybízí k zastavením a odpočinku. Náš výlet začneme v Dalečíně u zámečku.

Kontakt

Volné pokoje
  • 1.Dalečín
  • 2.Písečné
  • 3.Vítochov
  • 4.Karasín
  • 5.Kobylí skála
  • 6.Korouhvice
  • 7.Veselí
  • 8.Dalečín
Délka trasy: 25,3 km
Výchozí místo: Dalečín
Cílové místo: Dalečín
Období: léto

Zámeček byl přestavěn koncem 19. století do tyrolského stylu a dnes slouží jako obecní úřad. Od zámku pojedeme doprava po cyklotrase 4025, přejedeme most přes řeku a na křižovatce odbočíme vlevo na cyklotrasu 5180.

Vystoupáme do Písečného, kde odbočíme vlevo a přijedeme do Vítochova. Nad obcí se tyčí románský kostelík, od kterého jsou pěkné výhledy do krajiny a uvidíme od něj i rozhlednu na Karasíně.

Sjedeme dál dolů až za obec, kde se přidává trasa 5218, po které budeme směřovat do obce Karasín na stejnojmennou rozhlednu. Sjedeme zpátky k Vítochovu a budeme pokračovat odbočením doprava po cyklotrase 5218. Po ní budeme klesat k Vírské přehradě. Přijedeme do míst, ve kterých se nacházela obec Chudobín.

Dáme se doprava a podél přehrady dojedeme k vyhlídce Kobylí skála a od ní dále na hráz přehrady. Hráz je vysoká 71 metrů a dlouhá 390 metrů. Pod hrází se nachází obec Vír. Budeme pokračovat dále a za hrází pojedeme rovně po cyklotrase 4025 do Korouhvice.

Za Korouhvicí začíná prudké stoupání do Veselí, kde si můžeme prohlédnout evangelickou toleranční modlitebnu. Z Veselí budeme už jen klesat do výchozího bodu našeho výletu, do Dalečína. Držíme se stále cyklotrasy 4025. V Dalečíně můžeme navštívit zříceninu hradu nebo si zvenku prohlédnout unikátní funkcionalistickou Jaroškovu vilu.

Turistické cíle a další informace:

Vybavení

  • Rodiny s dětmi