Okolo Vírské přehrady

Vírská přehrada není sice určena ke koupání, ale její okolí nabízí čistou krajinu a množství výhledů. Zatopené údolí řeky Svratky vybízí k zastavením a odpočinku. Náš výlet začneme v Dalečíně u zámečku.

Kontakt
  • Dalečín (0 km)
  • Písečná (4,5 km) Vítochov (6 km)
  • Karasín (8,3 km)
  • Kobylí skála (14 km)
  • Korouhvice (19,4 km)
  • Veselí (22,3 km)
  • Dalečín (26,5 km)
Délka trasy: 26,5 km
Časová náročnost: 2,5 h
Výchozí místo: Dalečín
Cílové místo: Dalečín
Náročnost: 2
Období: Léto

Zámeček byl přestavěn koncem 19. století do tyrolského stylu a dnes slouží jako obecní úřad. Od zámku pojedeme doprava po cyklotrase 4025, přejedeme most přes řeku a na křižovatce odbočíme vlevo na cyklotrasu 5180.

Vystoupáme do Písečné, kde odbočíme vlevo a přijedeme do Vítochova. Nad obcí se tyčí románský kostelík, od kterého jsou pěkné výhledy do krajiny a uvidíme od něj i rozhlednu na Karasíně.

Sjedeme dál dolů až za obec, kde se přidává trasa 5218, po které budeme směřovat do obce Karasín na stejnojmennou rozhlednu. Sjedeme zpátky k Vítochovu a budeme pokračovat odbočením doprava po cyklotrase 5218. Po ní budeme klesat k Vírské přehradě. Přijedeme do míst, ve kterých se nacházela obec Chudobín.

Dáme se doprava a podél přehrady dojedeme k vyhlídce Kobylí skála a od ní dále na hráz přehrady. Hráz je vysoká 71 metrů a dlouhá 390 metrů. Pod hrází se nachází obec Vír. Budeme pokračovat dále a za hrází pojedeme rovně po cyklotrase 4025 do Korouhvice.

Za Korouhvicí začíná prudké stoupání do Veselí, kde si můžeme prohlédnout evangelickou toleranční modlitebnu. Z Veselí budeme už jen klesat do výchozího bodu našeho výletu, do Dalečína. Držíme se stále cyklotrasy 4025. V Dalečíně můžeme navštívit zříceninu hradu nebo si zvenku prohlédnout unikátní funkcionalistickou Jaroškovu vilu.

Turistické cíle a další informace:

  • Rodiny s dětmi