Do Bystřice za poznáním

Za výchozí bod si zvolíme Bystřici nad Pernštejnem, která je důležitým východiskem turistických cest ve Svratecké hornatině

Kontakt

  • Bystřice nad Pernštejnem (0 km)
  • Domanínský rybník (7,8 km)
  • Bohuňov
  • (10,2 km)
  • Písečné (14,6 km)
  • Vítochov (16 km)
  • Ždánice (19 km)
  • Bystřice nad Pernštejnem (22,4 km)
Délka trasy: 22,4 km
Časová náročnost: 2,5 h
Výchozí místo: Bystřice nad Pernštejnem
Cílové místo: Bystřice nad Pernštejnem
Značení trasy: červená, žlutá
Období: Léto

Městu dominuje ve spodní části náměstí raně gotický kostel sv. Vavřince, který byl roku 1699 zbarokizován na mohutné dvojvěží. Ve staré radnici je zřízeno muzeum s vlastivědnou, historickou a hornickou expozicí.

Z náměstí se vydáme dolů směrem k řece Bystřici, na dálkovou cyklotrasu EuroVelo 4. U domu dětí a mládeže odbočíme doprava na Cibulkovu ulici.

Po necelém kilometru odbočíme vlevo na červenou turistickou značku, cestou do prudkého kopce mineme pohádkovou alej, deset dřevěných pohádkových bytostí umístěných mezi stromy, nebo park miniatur – zhruba 30 modelů hradů, klášterů a jiných památek z dob největšího rozkvětu 14. a 15. století.

Pojedeme kolem Centra Eden, kde si můžeme prohlídnout skanzen Horácké vesnice nebo ekopavilon. Centrum nabízí interaktivní a zábavnou formou seznámení s lidovými řemesly a ekologií.

U železniční stanice opouštíme červené turistické značení a cyklostezkou se vydáme podél kolejí a letiště k silnici za obec Domanínek, kde odbočíme vlevo na cyklotrasu EuroVelo 4. Ta nás zavede nahoru k parkovišti u Domanínského rybníku. Tady překročíme silnici I/19 a sjedeme k rybníku, kde se můžeme občerstvit a v létě je zde možnost koupání.

Po žluté turistické trase pokračujeme směrem do Bohuňova na rozcestí Pletenice. Odbočíme doprava na zelené turistické značení, přejedeme obec Písečné až do Vítochova. Nad obcí se tyčí raně gotický kamenný kostel s románskými prvky, odkud je krásný výhled do údolí řeky Svratky. Ve Vítochově se napojíme na cyklotrasu 5180 vedoucí zpět do Bystřice nad Pernštejnem.

Na začátku trasy, po necelém kilometru můžeme odbočit na rozhlednu Karasín, jehož součástí je i lyžařský vlek o délce 450 metrů

Turistické cíle a další informace:

Vybavení

  • Rodiny s dětmi