Želivskou krajinou do Pacova

Na výlet vyrazíme z prostranství před premonstrátským klášterem v městečku Želiv

Kontakt

region Pelhřimov
Volné pokoje
  • 1.Želiv
  • 2.Křelovice
  • 3.Koštice
  • 4.kaple sv. Anny
  • 5.Staré Vyklantice
  • 6.Útěchovice pod Stražištěm
  • 7.Velká Chyška
  • 8.bývalá tvrz Hrádek
  • 9.Pacov
Délka trasy: 27,8 km
Časová náročnost: 3 h
Výchozí místo: Želiv
Cílové místo: Pacov
Období: léto
Typ kola: horské, trekové

Z nádvoří projedeme branou mezi budovami kláštera. Napojíme se na silnici II/129 směr Křelovice a Košetice, která je zároveň cyklotrasou 161.

Projedeme kolem řeky Želivky a budeme stoupat do Křelovic. Cyklotrasa nás opouští vpravo, my projedeme obcí a vydáme se po frekventovanější silnicí dnešního dne II/112 do Košetic. V Košeticích opustíme rušné cesty a dál už budeme jezdit po opuštěných silničkách.

Naším dalším cílem je hřbitov s barokní kaplí sv. Anny, obklopený mohutnými stromy. Je umístěn jako výrazná krajinná dominanta na vršku vyčnívajícím nad okolní krajinu. Sem se dostaneme z Košetic po modré turistické značce, před obcí Kramolín odbočíme doleva. Modré značení nás úzkou silnicí dovede až ke hřbitovu a barokní kapli sv. Anny.

Odtud sjíždíme do Starých Vyklantic, kolem zámku. U zastávky autobusu ve Vyklanticích pojedeme rovně směrem Pacova, po cyklotrase 1217. Hned za obcí vyměníme na jediném kilometru pole a louky za hustý les, kterým budeme klesat do Útěchovic pod Stražištěm, a klesání bude převažovat i dál do Velké Chýšky.

Obcí sjedeme dolů kolem velkého zemědělského statku. Za ním klesáme dolů do údolí řeky Trnavy, poté nahoru kolem bývalé tvrze Hrádek do Pacova, kde náš výlet končí.

Turistické cíle a další informace:

Vybavení

  • Rodiny s dětmi