Lesní zátiší: toulka Horáckými hvozdy

Toužíte někdy po výletě, na kterém nebudete polykat kilometry a neustále obhlížet nějaké pamětihodnosti?

Kontakt

region Jihlava
 • Kamenice (0 km)
 • Brodek (4,4 km)
 • Zahrada (8,2 km)
 • Zátiší (9,4 km)
 • U Buku (10,9 km)
 • Svatoslav (17,7 km)
 • Smrček, háj (20,5 km)
 • Radošov (25,7 km)
 • Vržanov (30,2 km)
 • Kamenice (34 km)
Délka trasy: 34 km
Časová náročnost: 3 h
Výchozí místo: Kamenice
Cílové místo: Kamenice
Povrch/terén: silnice III. tř., asfalt, cyklostezky, lesní a polní cesty
Náročnost: 2
Období: Léto
Typ kola: horské, trekové

Prostě jen tak vypadnout ven do lesních samot a tišin můžete v zapomenutém koutě v samém středu Kraje Vysočina. Říká se tam tomu Zátiší. A hrabě Waldstein-Wartenberg, který tu postavil lovecký letohrádek a pak rodinnou vilu, měl zřejmě stejné myšlenky a spády. Strávit krásné chvíle v tichu lesních velikánů umožní každému toulka romantickými hvozdy na pomezí tří okresů. Mezi 600metrovými vrcholky pravé horácké krajiny lesů, polí a pastvin se vinou malé silničky a lesní asfaltky. Okraje lesů skýtají výhledy – tu na Třebíč, tu na Jihlavu, tu na Žďársko. Místy narazíte na lesní studánku.

Samoty mysliven stráží lesní hospodářství. A vy můžete vzpomínat do dobu slavných Valdštejnů a hledat jejich stopy.

Panoramatickou toulku polní a lesní krajinou v nadmořské výšce přes 600 m n. m. odstartujeme v nejstarší obci tohoto koutu – v Kamenici. Nejen název, ale i množství archaicky vyhlížejících budov dává za pravdu stáří obce včetně renesanční tvrze s muzeem a bývalého opevněného kostela sv. Jakuba. Nicméně slíbili jsme si, že tento výlet nebude o pamětihodnostech: jejich prohlídku můžeme tedy nechat na závěr po dostatečném relaxačním občerstvení v krajině. Kamenici opustíme po silnici ve směru na Velké Meziříčí a vystoupáme za osadou Brodek až k lesnímu hřebeni.

Tam se stýkají tři okresy: třebíčský, jihlavský a žďárský. Narážíme na žlutou turistickou trasu a ta nás doprovodí na odbočce vpravo na lesní asfaltovou cestu do nitra lesních zátiší. Nejprve stoupáme svahem Panského kopce (668 m n. m.), vrchol ale míjíme, jen získáme kýženou nadmořskou výšku 600 m a pokračujeme dále ve směru žlutého značení. To opustíme až v místě, kde uhýbá z asfaltky, po které my ovšem pokračujeme až k lesní samotě Zahrada. Zde se dáváme vlevo a v přímém směru přijíždíme až k zámečku Zátiší.

Doporučujeme zhlédnout alespoň obří douglasky stojící jak vedle zámku, tak přes silnici směrem k rybníčku. Za zámečkem opustíme silnici a namíříme si to opět do nitra lesa ve směru hájovny U Buku, kam míří modrá turistická trasa. U hájovny ji opustíme a přesedláme znovu na lesní silničky, které se vinou okolo hájovny. Nejprve přes vrch Hradiště (662 m n. m.), a poté dlouhým sjezdem celým polesím dojedeme až k Žákovu mlýnu a do Svatoslavi. Po cestě se nenechme svést křižující modrou turistickou značkou, ta by nás do cíle nedovedla.

Naopak se k nám připojí cyklotrasa č. 103, po níž dorazíme až do vesnice. Na celém úseku sjezdu je třeba dbát opatrnosti zejména na vodní odtoky napříč povrchem vozovky, aby se v nich nevzpříčilo kolo. Ze Svatoslavi se silnicí opět zvedáme zpátky k lesům směrem na Zátiší. Nicméně k zámečku zpět nedojedeme, ale na kraji lesa zahneme doleva lesní cestou k masivu hory Smrčku. Cesta vzhůru nás dovádí až k hájovně Smrček s nedalekým vysílačem, a opět zde narážíme na žluté turistické značení.

To nám pomůže dalších 500 m k rozcestí, ze kterého mohou zájemci neznačenou cestou dorazit až k nejvyššímu vrcholku Smrčku (674 m n. m.). Návrat zpátky na rozcestí a za využití teď už neznačené lesní cesty obkružující horský hřeben ze západu míříme severozápadním směrem k silnici na Radošov. U samoty Cípy naše toulky lesními komplexy končí a další část výletu se vydáme silnicí do otevřené horácké krajiny. A cesta bude, zdá se, o to více střídat sjezdy a výjezdy. To vidíme hned v případě Radošova – co sjedeme dolů, to si vyšlapeme při výjezdu z obce znovu nahoru.

V ostré zatáčce místo do Horního Smrčného pokračujeme polní cestou směrem na Vržanov. Jedeme po klikatících se cestách poli i pastvinami, míjíme přírodní památky se vzácnými druhy květin a za Vržanovem klesáme do údolí Kameničky téměř na dohled od údolí řeky Jihlavy. Poslední 2 km proti proudu nás dovádějí zpět ke kamenickým pamětihodnostem a na prohlídku muzea ve tvrzi.

 

Vybavení

 • Rodiny s dětmi