Duše Regionu Renesance: regionem Renesance nejen po greenways

Region Renesance tvoří od roku 2006 společně lidé z mikroregionů Telčska, Třešťska, Dačicka, Jemnicka a rakouského Thayalandu.

Kontakt

region Jihlava
Délka trasy: 41 km
Časová náročnost: 4 h
Výchozí místo: Nová Říše
Cílové místo: Nová Říše
Povrch/terén: Silnice III. tř., asfalt, cyklostezky, lesní a polní cesty
Období: léto
Typ kola: horské, trekové

Společný projektem turistiky v regionu bylo vyznačení Greenway Regionu Renesance z Vratěnína na hrad Landštejn. 118,5 km trasy je tematickou odbočkou Greenways Praha–Vídeň a představuje krásy Regionu Renesance propojením center všech zapojených měst včetně Slavonic. Ačkoliv doba renesance oslavovala více přednosti těla než ducha, chudý kraj Vysočiny byl vždy zakotven hluboko v náboženských tradicích. Štědrost pánů ve spojení s žitou vírou prostého lidu udržovala (nebo nově budovala) v krajině svatostánky – kláštery, poutní místa i prosté kaple.

I když se pak nad slávou pánů a měst zavřela voda, stánky ducha přetrvaly dodnes. Dnes se tedy vydáme mimo proslulá centra turistiky, protože duše vždy lépe vnímá, je-li z dosahu lesku a ruchu měst. A tak v krajině Regionu Renesance musíme do lesních samot a výšin kopců. Potom objevíme skrze posvátná místa duši kraje.

Návštěvu Telče, Třeště, Dačic, Slavonic a Jemnice si můžete užít putováním po trase č. 16 nebo č. 26. Proto si dnes za start svého výletu zvolíme duchovní centrum regionu, kterým bez pochyby byl nejen ve své době velký premonstrátský klášter v Nové Říši. Jeho budovy zářící ve slunci žlutí a vysoké dvouvěží opatského kostela sv. Petra a Pavla evokují atmosféru slavných poutních míst, takže si na upraveném náměstí připadáte jako ve slunné Itálii. Prohlídkou „Velehradu“ Vysočiny můžete výlet příhodně zahájit, dostane se vám vhledu do duchovních dějin regionu.

První kilometry po stezkách světců i pánů nás zavedou do někdejšího sídla zakladatelů novoříšského kláštera, dnešní obce Červený Hrádek na jihočeské straně krajské hranice. Z původního sídla už zbyly jen valy, a tak odtud překonáme potok a po trase 5124 vyšlapeme na lesnatý hřeben, kde už narazíme na Greenway Regionu Renesance. Příjemná hřebenová silnička nás provede lesními komplexy až k myslivně sv. Magdaléna, což je vlastně bývalá kaple přebudovaná k bydlení. Trasu greenway opět opustíme a silnicí vyšplháme do Krasonic. Přestože se jedná o malou vesničku, překvapivě i zde narazíme na renesanční zámek, byť nepřístupný.

Důvodem naší návštěvy zde je ale za obcí u aleje poutní kaple Narození P. Marie na Humberku s krásným výhledem do kraje. Po návratu do Krasonic se náš další poutní cíl nachází až po 15 km, takže křižujeme krajinu po místních silničkách a asfaltkách. Přes Zdeňkov a Rozseč se držíme značení cyklotrasy 5092. Tu ale opustíme těsně před sjezdem do Staré Říše a v Markvarticích snadněji překonáme frekventovanou a nebezpečnou silnici č. 23. Polní cestou se v Salaticích opět napojíme na silnici a cyklotrasu 5092. Před hlavní silnicí ale sjedeme vlevo na lesní cestu a na dalším rozcestí opustíme i značení a asfaltkou vpravo dorazíme do Hladova.

Je čas na poetickou vsuvku, kterou může být návštěva Rodinného pivovaru Pospíchalů. Naše zastávka úzce souvisí s naším putováním, neboť pivovar se hlásí k tradicím novoříšského klášterního pivovaru. Byla by škoda toto místo minout. Z Hladova nás krásná asfaltka vede lesními komplexy až na samotu Nepomuky. U romantické kapličky sv. Jana narazíme opět na greenway, jejíž značení nás dovede lesními a polními cestami zpět do Staré Říše.

V obci se značení držet nebudeme, ale zamíříme ke kostelu Všech svatých, abychom nebezpečnou silnici č. 23 znovu překročili na co nejpříhodnějším místě. Z Říše pokračujeme už dále po silnici. Pokud máte ovšem dost času a sil, můžete se vrátit na greenway, která míří do Bohuslavic polními cestami o něco víc vpravo od silnice. Za Vápovicemi uhneme do centra Bohuslavic ke zdejšímu proslulému Hospodářskému dvoru. Areál už dávno není jen obyčejnou zemědělskou farmou, ale najdeme tu vyžití pro celou rodinu – od minizoo a herny pro děti přes keramickou dílnu, restauraci a stylové ubytování až po posilovnu nebo originální domácí pálenici s ochutnávkou. Občerstveni na závěr trasy dojedeme po cestě okolo silnice zpět na novoříšské náměstí u kláštera.

Vybavení

  • Rodiny s dětmi