Putování za Janem Blažejem Santinim-Aichlem

Po stopách Jana Blažeje Santiniho-Aichla vám přiblíží stavby od tohoto českého barokního architekta italského původu.

Kontakt

Volné pokoje
  • 1.Muzeum nové generace
  • 2.Přístřešek Bránský rybník
  • 3.Hospodářský dvůr Lyra
  • 4.Dolní hřbitov Žďár nad Sázavou
  • 5.Kostel sv. Jana Nepomuckého
Délka trasy: 2,7 km
Výchozí místo: Muzeum nové generace
Cílové místo: Kostel sv. Jana Nepomuckého
Období: léto, zima

Trasu navrhujeme odstartovat z Muzea nové generace, kde je pro vás připravena prohlídková trasa. Z muzea se napojíte na naučnou stezku "trasa A" kolem Bránského rybníka. Cestou půjdete okolo Hospodářského dvora Lyra, jehož stavební rozložení připomíná hudební nástroj a je to také jedna ze Santiniho staveb.

Dále projdete po dvouobloukovém historickém mostě kolem Dolního hřbitova a zámku až k poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Ten je národní kulturní památka zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO. Kostel si 28. září 2022 připomene 300 let od jeho vysvěcení.