Dny evropského dědictví v Jemnici

JEMNICE 8_FOTO_TIC_JEMNICE_ZDENĚK_HOPIANDny evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) každým rokem v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou běžně zčásti nebo zcela nepřístupné.

V Jemnici se akce uskuteční 7. – 8. 9. 2019.

V rámci této akce budou zpřístupněny tyto památky:

  •          Kostel sv. Stanislava
  •          Kostel sv. Jakuba
  •          Kostel sv. Víta s podzemními prostory
  •          Zámek Jemnice
  •          Hrobka Pallaviciniů

Památky budou otevřené vždy od 9:00 do 16:00 hodin, kde vás průvodce seznámí s historií a poskytne informace o daném místě.

Návštěvníci se mohou těšit i na zajímavý doprovodný program. V kostele sv. Víta proběhne

8. 9. 2019 sopran koncert. Účinkovat zde bude Jana Veberová s klavírním doprovodem Táni Vaněčkové. Začátek koncertu je od 17.00 hodin, vstupné dobrovolné.

Letošní novinkou je zpřístupnění Hrobky Pallaviciniů, která ostatní dny v roce není volně přístupná.

 

Hrobka Pallaviciniů

Od roku 1841 do roku 1945 byl jemnický velkostatek v majetku příslušníků rodu Pallaviciniů. Ti vybudovali v roce 1902 na mírném návrší u chotěbudické silnice asi půl hodiny pěšky od Jemnice architektonicky náročnou hrobku. Zednické a tesařské práce provedli jemničtí živnostníci. Po stránce výtvarné vyzdobil mauzoleum sochař Vít Matauschek a kamenické práce obstarali Eduard Hauser a Andreas Francini. Uvnitř je jediná místnost; její podlaha je kryta kamennými dlaždicemi. Uvnitř můžete vidět mnoho umělecky cenných památek, např. sochy, pilíře, kříž a reliéfy, na kterých jsou vyobrazeni čtyři evangelisté s evangeliem v rukou.

 

Kostel sv. Stanislava

Byl založen v polovině 14. století a je považován za hlavní dominantu města. Každého, kdo přijde na jemnické náměstí, upoutá bílá věž kostela s červenou střechou. Pokud byste měli zájem o pohled z kostelní věže, musíte zdolat šest pater – celkem 136 schodů.

 

Kostel sv. Jakuba

Na návrší nad soutokem Želetavky a Třebětického potoka se tyčí starobylý kostel sv. Jakuba. Vedle něj se nachází odděleně stojící románská válcová kamenná věž, která je patrně zbytkem bývalé rotundy asi z XII. století. Kolem kostela se rozprostírá starý hřbitov. Kostel náleží mezi nejstarší památky našeho kraje.

 

Kostel sv. Víta

Kostel je pozůstatkem zrušeného a zbořeného františkánského kláštera. Z venku je kostel neomítnut a jeho kamenné zdivo působí idylickým dojmem. Jeho interiér pochází z 18. století – baroko. Součástí je i kaple sv. Anny. V roce 2011 byly při restaurování severní stěny kostela objeveny mimořádně vzácné gotické malby.

 

Zámek Jemnice

Na počátku 13. století byl vybudován zeměpanský hrad, který chránil město od východu. V 16. století byl hrad rozšiřován a přestavěn na renesanční zámek a v polovině 18. století došlo k další radikální přestavbě. Zámek tak získal současnou podobu. V roce 1994 byl zámek převeden do majetku města. Je obklopen rozsáhlým parkem (21ha).

plakát ehd_2019