Velké Meziříčí má novou kulturní památku, svatovavřinecká boží muka

IMG 8463Další kulturní památkou na Vysočině jsou svatovavřinecká boží muka ve Velkém Meziříčí. Celkem je v kraji zhruba 300 božích muk, která tvoří důležitou součást památkového fondu, a dalších téměř 3 000 nemovitých kulturních památek.

Zajímají vás drobné sakrální stavby? Přijeďte se podívat na novou kulturní památku do Velkého Meziříčí. Najdete ji na ulici Karlov na východním okraji města. Jde o svatovavřinecká kamenná sloupková boží muka, raně barokní stavbu. Mají rytý letopočet 1705 a iniciály L.R.W. Vrcholí segmentově zaoblenou kaplicí se zaklenutými nikami, jež jsou opatřeny barevnými obrázky znázorňujícími sv. Vavřince na severní straně a sv. Cyrila a Metoděje na jižní straně kaplice.

IMG 7848„Svatovavřinecká boží muka ve Velkém Meziříčí tvoří důležitý orientační bod a především působivý příklad drobné sakrální architektury s výraznou estetickou hodnotou a neopomenutelným  duchovním rozměrem,“ konstatuje ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.

Objekt představuje vysoce hodnotnou ukázku datované kamenosochařské práce a výrazně zušlechťuje okolní krajinný rámec. Dominantní, volutami zdobená hlavice je typologicky shodná s řadou dalších památkově chráněných kamenných božích muk v regionu (např. Velká Losenice, Hamry nad Sázavou, Nové Veselí, Cikháj, Žďár nad Sázavou atd.).

________________

Kromě téměř 3000 nemovitých kulturních památek, z toho 16 národních kulturních památek, se na území Kraje Vysočina nacházejí 3 městské a 3 vesnické památkové rezervace, 22 městských a 5 vesnických památkových zón a 1 krajinná památková zóna. Na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jsou zapsány: Telč - historické jádro města, Zelená hora - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Třebíč - soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa, což znamená, že Kraj Vysočina se může pyšnit nejvyšším počtem památek UNESCO v rámci ČR (celkem 3).

NPÚ, pracoviště Telč

npu.cz