Hvězda na Zelené hoře slaví tři století. Program začíná v červnu

UNESCO Zelena_horaPoutní kostel sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou letos dovrší 300 let svého vysvěcení. Na programu oslav výročí je lidová krojovaná pouť za účasti folklorních souborů z Vysočiny a další akce.

Hvězdu na Zelené hoře, jednu ze tří památek UNESCO na Vysočině, dal postavit opat žďárského cisterciáckého kláštera Václav Vejmluva dle návrhu geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. Kostel byl vysvěcen 27. září 1722.

Nenechte si ujít oslavy 300. výročí. Program začíná již v červnu výstavou a koncertem Concentus Moraviae. Zúčastnit se můžete cyklovýletu po stopách Santiniho na Žďársku.

V srpnu se můžete těšit na velkolepou podívanou, vodní hasičskou fontánu na hladině Konventského rybníka za doprovodu barokní hudby, která zahájí umělecký experiment Pocta baroku. Zájemci mohou vyrazit na putování po stopách opata Vejmluvy a stavitele Santiniho.

Hlavní část oslav je soustředěna na září, kdy budou divadelní představení, poutní mše svaté, koncerty, přednášky a ve středu 28. září lidová krojovaná pouť ke svatému Janu Nepomuckému za účasti folklorních souborů z Vysočiny.

Celý program oslav najdete na webu Santini300.

Před návštěvou Žďáru nad Sázavou, kde akce proběhnou, doporučujeme sledovat aktuální dopravní situaci na webu Dopravní info. Ve městě i blízkém okolí je pro letošek řada uzavírek. Ta, která se nejvíce dotýká Zelené hory, je na silnici I/37 ve Žďáře na ulicích Bezručova a Santiniho.

Martina Strnadová
Vysočina Tourism