Ścieżka rowerowa CZESKOMORAWSKA

Ta najdłuższa długodystansowa trasa rowerowa przecina region Wysoczyna po przekątnej - z północnego wschodu na południowy zachód.

Kontakt

Pora roku: lato

Wiedzie ona wzdłuż historycznej, tysiącletniej granicy prowadzącej przez las czesko-morawski między Królestwem Czech a Margrabstwem Moraw. Ta, niegdyś polityczna, a dziś już tylko historyczna granica, jest atrakcyjnym miejscem turystycznym. Szczególnie interesujące jest poszukiwanie jej reliktów, zarówno tych dawnych, jak i nie tak odległych. Na każdym kroku możemy natrafić na stare słupki graniczne bądź nowe znaki informacyjne. Wędrówka wzdłuż granicy stanowi także interesujące porównanie różnic między czeskimi a morawskimi wioskami i doskonale pokazuje odmienność ich krajobrazu. Wynika to przede wszystkim z faktu, że mimo pomimo tysiącletniej wspólnej historii języka i państwa, zwyczaje, architektura, budownictwo mieszkaniowe oraz życie społeczne różnią się między oboma regionami. Jednak najważniejszą kwestią jest świadomość lokalnej przynależności mieszkańców.  Wędrówka czesko-morawską trasą rowerową nr 16 w ciągu 2-3 dni poprowadzi nas przez barwne oblicze kraju Wysoczyna - nieprzebyte lasy Gór Zdziarskich, żyzne uprawne ziemie Wysoczyny od rzeki Sazawa po Igławę (Jihlava), aż po chłodne lasy morawskiej Syberii nad doliną rzeki Dyi od od miasta Třešť po Slavonice.  Całą trasę można podzielić na 40-kilometrowe odcinki, których przebycie z noclegami w miejscowościach Polna i Třešť zajmie trzy dni.