František Vízner

thumb viznerUžitému i volnému umění se věnoval zřejmě nejznámější sklářský výtvarník Vysočiny, František Vízner (1936–2011) ze Žďáru nad Sázavou. Kromě vedoucí pozice ve slavné škrdlovické sklárně (foukané hutní sklo) se celý život věnoval volné tvorbě – ve svých mísách a vázách zohledňoval tradiční proces ručního broušení, které se tak stalo uměleckým vkladem přecházejícím na diváka.

Z veřejných realizací zmiňme skleněné obklady stanic Jinonice a Karlovo náměstí pražského metra nebo svítidla Nové scény Národního divadla. Budovu Parlamentu ČR osvětluje lustr Františka Víznera. Jeho menší obdobu můžete spatřit ve vestibulu hotelu Mánes ve Svratce.

Po uzavření sklárny ve Škrdlovicích si někteří z tamějších pracovníků založili vlastní, menší podniky. Bohužel jen nemnoho z nich provozuje své sklárny dodnes.

Zdroj: Zuzana Svobodová, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod