Jaroslav Matouš

Matouš JaroslavSklářský výtvarník a malíř se narodil v Hlinsku v Čechách (1941-2018). Studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze pod vedením prof. J. Kaplického a prof. S. Libenského. Výsadní místo v jeho výtvarných zájmech zaujímala příroda, inspiraci nalézal v krajinných scenériích, přírodních procesech i jednotlivostech. Ve svých dílech dával vyznít křehkosti skleněného materiálu, který často doplňuje a proplétá perličkami a jemnými drátky.

Byl členem Skupiny Rubikon. Své práce vystavoval na dlouhé řadě společných i autorských výstav, zastoupeny jsou v početných našich i světových veřejných sbírkách. Žil a tvořil v Praze a na Vysočině.