Josef Toufar

český katolický kněz, oběť komunistického pronásledování

Narodil se 14. července 1902 v Arnolci nedaleko Polné do rodiny hostinského, sedláka a starosty obce Josefa Toufara.

 

Kontakt

49.668007, 15.403933Mapa
Období: léto

Vyrůstal se čtyřmi sourozenci a již jako dítě si s nimi hrál na kněze.  V roce 1914 si podal přihlášku do Borommea v Hradci Králové, ale propuknutí 1. světové války a následné válečné události Toufarovo přijetí znemožnily, a tak zůstal pracovat na rodinném hospodářství a začal studovat Odbornou hospodářskou školu v Polné. Po smrti otce, kdy se jeho bratr zavázal, že převezme hostinec a hospodářství, mohl  šestadvacetiletý Josef Toufar nastoupit studium střední školy - gymnázium v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě. Středoškolská studia dokončil na reálném gymnáziu v Chotěboři, kde mu byl velkou oporou páter Boštík. Jeho kroky pokračovaly na biskupský seminář v Hradci Králové. Po vysvěcení na kněze v červenci 1940 byl ustanoven kaplanem a později (1946) farářem v Zahrádce u Humpolce.  Zde založil pobočku Sdružení katolické mládeže, do něhož se zapojily více než dvě stovky mladých lidí z celého kraje. Po únoru 1948 byl na nátlak místních komunistických funkcionářů a přes petiční akce farníků v dubnu 1948 přeložen do Číhošti.

Zázrak

Během adventní mše 11. prosince 1949 se v číhošťském kostele Nanebevzetí Panny Marie se podle svědectví mnoha přítomných věřících několikrát ze strany na stranu pohnul dřevěný křížek na hlavním oltáři. Páter Toufar pohyb z kazatelny neviděl, dozvěděl se o něm až později od svědků. Šířící se zpráva o zázraku a návštěvy mnoha věřících i duchovních vzbudily pozornost Státní bezpečnosti a Josef Toufar byl 28. ledna 1950 zatčen. Následně byli zatčeni také opati blízkých premonstrátských klášterů v Nové Říši a Želivě, Augustin Antonín Machalka a Bohumil Vít Tajovský. 

Monstrproces („Machalka a spol.“), ve kterém byl číhošťský zázrak komunistickým režimem zneužit k útoku na katolickou církev, nakonec probíhal od 31. března do 5. dubna 1950 bez účasti Toufara. Ten na následky mučení příslušníky Státní bezpečnosti ve Valdicích zemřel 25. února 1950 v někdejším Borůvkově sanatoriu v Praze.

28. února byl tajně pohřben do společného hrobu na hřbitově v Praze Ďáblicích.

O číhošťském zázraku byl natočen propagandistický film Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení, který měl katolickou církev usvědčit z podvodu a zinscenování zázraku, ovšem pro jeho nepřesvědčivost měl účinek spíše opačný.

14. listopadu 2014 byly Toufarovy ostatky vyzdviženy z hromadného hrobu na ďáblickém hřbitově v Praze. 

Zdroje: ustrcr.cz, joseftoufar.cz

foto: Wikipedia

 

Nebyla nalezena žádna položka.