I v Čechách máme babylonskou věž, stojí na Zeleném vrchu obklopená malebnými venkovskými památkami.

Dešov Vladimír_Kunc_6Předpověď počasí zve na venkovský výlet, nevíte, kam vyrazit? Nechte se unést na putování za památkami, které Třebíčsko na jihovýchodním cípu Kraje Vysočina nabízí. Trasa je dlouhá zhruba sto kilometrů a je proto ideální na víkendový výlet, ať už autem nebo na kole.

 

 

Dešov Vladimír_Kunc_7Směrem na Moravské Budějovice odbočte do Dešova, malé obce s bohatou historií. Nadchne vás úchvatná štuková výzdoba fasád, zdobená vjezdová vrata a barokně tvarované štíty. V roce 1995 byla obec prohlášena vesnickou památkovou rezervací.

 

 

 

Moravské Budějovice_Vladimír_Kunc_2Poté se vrátíme na cestu do Moravských Budějovic, druhého největšího města okresu Třebíč. Město má bohatou historii, která sahá až do roku 1231. Zdejší památky zahrnují barokně klasicistní zámek z pozdního 18. století, kostel sv. Jiljí ze 13. století, kapli sv. Michala, masné krámy s expozicí dávno zaniklých řemesel, farní areál s hradební zdí a baštou, částečně dochované městské opevnění a vzácný geologický útvar - pararulová vrása. Historické centrum je rovněž zdobeno zachovalými měšťanskými domy.

 

Boňov Vladimír_Kunc_4Další zastávkou je malebná obec Boňov. Tato obec horského návesního typu se nachází na pravém břehu Ostrého potoka a zachovala téměř původní půdorys. Náves je obklopena uzavřenými statky s branami a domy se zdobenými vjezdovými branami. Na návsi stojí kaple se zvoničkou z 19. století. Boňov byl v roce 1995 prohlášen památkovou zónou.

 

DSC 5967_Zámek_HrotovicePokračujeme do starobylého města Hrotovice. Zde můžete navštívit původně románský kostel sv. Vavřince, který byl později goticky přestavěn a renesanční zámek, který získal v 18. století barokní podobu. Na náměstí najdete kamenný kříž a pomník připomínající tragédii z konce druhé světové války, kdy omylem shozená bomba usmrtila několik místních občanů a sovětských vojáků. Hrotovické muzeum dokumentuje bohatou historii města a jeho okolí od středověku až do 20. století, včetně výstavy věnované malíři Františku Bohumíru Zvěřinovi. Nejnovější expozice je věnována místnímu průmyslu a zemědělství.

 

rozhledna Babylon_Motejl_copyDalší zastávkou je Babylon, druhá nejstarší a jedna z nejkrásnějších rozhleden v České republice. Kamenná věž v empírovém stylu se nachází na Zeleném vrchu nedaleko obce Kramolín na Třebíčsku. Věž má čtyřhranný půdorys, osmistěnné vyšší patro a nabízí úchvatný výhled. K jejímu vrcholu, který je krytý a vybavený okny a dalekohledy, se dostaneme po 105 schodech po dubovém kruhovém schodišti. Uvnitř věže si můžeme prohlédnout fresky s motivy zvěrokruhu. Za dobrého počasí můžeme zahlédnout až do Vídně a na vrcholky Alp.

 

 

 

 

namestNO most_let22_021_fotom-ark_1Dnešní putování zakončíme v Náměšti nad Oslavou. Dominantou města je renesanční zámek, který byl přestavěn v 16. století z původního středověkého hradu. V zámeckých interiérech je k vidění sbírka vzácných tapisérií, můžete navštívit kapli, knihovnu s freskovou výzdobou, nádvoří s arkádami a Neptunovu fontánu, malou francouzskou zahradu a anglický park. Zámecká věž, která doslova sahá až do mraků, zaujme každého návštěvníka. Po kamenném barokním mostě s barokními sochami světců přejdeme na pravý břeh a v historickém centru, které je městskou památkovou zónou, můžeme navštívit kostel sv. Jana Křtitele, faru, špitál a hřbitov s hrobkou Haugwitzů.

Poznejte malebné poklady Vysočiny v okolí Třebíče a užijte si výlet do venkovského prostředí.

Foto: Vladimír Kunc, m-Ark, Motejl