Centrum tradiční lidové kultury

Centrum tradiční lidové kultury nabízí školákům v neokoukaném a atraktivním prostředí příměstského statku vzdělávací programy zaměřené na obyčejový rok.

Kontakt

Cyrilometodějská 48/4
67401 Třebíč 1
region Třebíč
49.214855, 15.889475Mapa
Cena - poznámka: 30 Kč, pedagogický doprovod zdarma

Lidové zvyky, tradice a obyčeje, tradiční lidová řemesla nevyjímaje, jsou zde dětem podány interaktivní, hravou a zážitkovou formou, která přímo počítá s jejich zapojením. Hudební a pohybová aktivita dětí tvoří páteř každého programu. Bohatě se pracuje s hudebními nástroji (klavír, kytara, akordeon), v každém programu je využita audiovizuální technika stejně jako rekvizity z přírodních materiálů nebo kostýmy.

Programy vedou děti k poznání, že lidové tradice vzešly od lidí samotných a že pro lidi jsou určeny. Budeme-li je sami udržovat, jen tak je zachováme.

EDUKAČNÍ PROGRAMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023