Naučná stezka Údolím Doubravy

Nejzajímavější a také nejdivočejší částí údolí je bezesporu skalnatý kaňon - Koryto a mohutné peřeje - Velký vodopád.

Kontakt

Středně náročná naučná stezka začíná u Horního mlýna u Chotěboře a končí v obci Bílek. Vede souběžně s červenou turistickou trasou v úzkém lesnatém údolí kaňonovitého rázu vytvořeném řekou Doubravou.

Ve svazích nad řekou lze vidět nejrozsáhlejší kamenná moře v údolí, nad nimiž se až nad koruny smrků vypíná jediná skalní věž, nazvaná Čertův stolek. Na vrcholu nejvyšší skály Sokolohrady, kam zavede turistická stezka, je upravená vyhlídka. V místě zvaném Mikšova jáma, asi kilometr před obcí Bílek, spadá Doubrava 1,5 metru vysokým vodopádem do hluboké tůně. Kolem Veselé skály a lomu, u kterého naučná stezka končí, se lze dostat do vesničky Bílek.

Naučná stezka seznámí s řadou zajímavých geomorfologických jevů, typickým rostlinstvem a živočišstvem pro tuto oblast.

Foto: OKPPCR Kraje Vysočina