Chata Doubravka

Ve spolupráci s animátory Tramtadadá pro Vás připravíme programy pro děti a mládež zaměřené na podporu výuky jednotlivých předmětů i rozvoj komunikačních dovedností a týmového ducha třídy.

Kontakt

Horní Sokolovec 8
58301 Chotěboř
region Havlíčkův Brod
49.721672, 15.707177Mapa

Každý z námi vytvořených programů jsme schopni realizovat a zabezpečit po všech stránkách. I při jejich veliké variabilitě je možné je rozdělit do tří základních skupin:

  • Školy a školky v přírodě - historické, vlastivědné, přírodovědné, sportovní, tvořivé, pohádkové, ekologické – tvoříme na míru po konzultaci s pedagogy a jasném stanovení cílů akce
  • Výlety s příběhem – zážitkový program nad rámec fakultativních výletů do okolí (akční strategická velkohra, netradiční sporty, kurzy tvořivosti)
  • Třídní teambuilding – v podobě adaptačních kurzů, důraz kladen na poznání sebe sama, komunikaci a týmovou spolupráci

foto: www.chatadoubravka.cz