Architektura

Se vznikem samostatného Československa nastal také rozvoj architektury a vyvíjely se nové směry. Pro vývoj architektury v nově vytvořeném soustátí byl stěžejní kubismus, kterým se nechala ovlivnit nastupující generace architektů. Doznívala zdobná secese a nová architektura se vyznačovala funkčností. Funkcionalistické stavby se začaly objevovat vedle Prahy v Hradci Králové, Brně, Zlíně nebo Plzni. Na krizi ve 30. letech musela reagovat i architektura. Vznikaly kolektivní domy. V druhé polovině 30. let přišlo určité uvolnění a architektura mohla nadále vzkvétat. V období první republiky bylo vystavěno množství správních a obchodních budov, sanatorií, nemocnic, škol, sokoloven, orloven a obytných budov. V mnoha městech vznikaly vilové čtvrti rodinných domků v zahradách na okraji měst. Jistě není nutné představovat jména renomovaných architektů, jako byl Jan Kotěra, Josef Gočár, Adolf Loose nebo Bohuslav Fuchs. Stopy jejich tvorby nebo tvorby jejich žáků nalezneme na mnoha místech Vysočiny. Řada staveb byla realizována místními staviteli.

 

Masarykovy jubilejní školy v Jihlavě

Škola T. G. MasarykaZáhy po výstavbě školy v Havlčkově ulici musela být řešena otázka nedostatku kapacity pro vzrůstající počet žáků z Jihlavy. Pro tento účel měly vzniknout čtyři školy – měšťanské i obecné, zvlášť pro chlapce a dívky. V soutěži zvítězil návrh žáka Josipa Plečnika Aloise Mezery.

Číst více...

Nájemní domy státní tabákové továrny v Jihlavě

nájemní dům na rohu Mahlerovy uliceNájemní domy na Štefánikově náměstí, v Malátově a Mahlerově ulici nechala postavit státní tabáková firma pro své úřednické zaměstnance mezi roky 1927-1929. Architektem byl Vladimír Bolech. Na fasádách se střídají neomítnuté a omítnuté plochy. Uvnitř domů jsou jednopokojové nebo dvoupokojové byty se sociálním zařízením, kuchyní a balkonem.

Číst více...

Chirurgický pavilon staré nemocnice v Jihlavě

Chirurgicky pavilon stare nemonice v JihlaveProjekt na pobočku pražské banky byl vypracován dvorním architektem Karlem Járayem ve spolupráci s Rudolfem Hildebrandem a Walterem Endlerem. Járay měl už bohaté zkušenosti s realizací podobných objektů. V případě jihlavské banky se mu podařilo propojit neoklasicistní styl s prvky moderní architektury. Objekt slouží stejnému účelu do dnešních dnů.

Číst více...

Vila Anny a Louise Seidnerových v Jihlavě

Vila-Luise a Anny SeidnerovychNěmecký průmyslník židovského původu si nechal vyprojektovat rodinné sídlo od architekta Adolfa Foehra. Vila byla navržena po vzoru anglických sídel se vstupní halou, které dominuje velký krb a z níž vedou schody do horního patra. Fasáda je minimálně zdobná s pěticí rizalitů na nárožích, pátý rizalit vede do zahrady. Pro vnitřní zařízení bylo typické dřevěné kazetování.

Číst více...

Česká eskomptní banka a uvěrový ústav v Jihlavě

banka-ulicni-pruceli.a5ce07bab0308f4bfcd0227dff9128c3419Projekt na pobočku pražské banky byl vypracován dvorním architektem Karlem Járayem ve spolupráci s Rudolfem Hildebrandem a Walterem Endlerem. Járay měl už bohaté zkušenosti s realizací podobných objektů. V případě jihlavské banky se mu podařilo propojit neoklasicistní styl s prvky moderní architektury. Objekt slouží stejnému účelu do dnešních dnů.

Číst více...

Tvorba Bohuslava Fuchse pro Jihlavu nejen v období první republiky

Sokolovna v Jihlave-Jaroslav LoskotVedle regionálních architektů a stavitelů se na realizaci nových objektů v Jihlavě začali podílet i architekti z větších měst. Také na Vysočině můžeme najít stavby světoznámého architekta Bohuslava Fuchse. Nejvíce jich najdeme v krajském městě. Vedle stále stojící sokolovny a vily manželů Boudových je to zbořený hospodářský pavilon staré nemocnice. V roce 1937 vyhlásil jihlavský stavební úřad veřejnou soutěž na vypracování základního regulačního plánu města.

Číst více...

Žákova (Trojanova) vila v Havlíčkově Brodě

Oblíbený historizující eklektický sloh představovala vila Václava Žáka postavená v roce 1906 u rybníka Hastrman v parku Budoucnost. Novostavba dostala číslo popisné 84 po jednom ze zlikvidovaných domů, který stál na daném místě a patřil rodině Žákově.

Číst více...