Při vstupu do židovského domu si všimente malé podlouhlé schránky (mezuza), připevněné na pravé veřeji. Schránka obsahuje pergamenový proužek s vybranými biblickými verši. Na zadní straně je napsáno jedno ze jmen Božích tak, aby ho bylo možno číst malým otvorem vyříznutým ve schránce.

Období: léto

Mezuza připomíná všem vcházejícím, že domov je posvěcen zákony judaismu. V židovském domě je umístěna tabulka či obraz, tzv. mizrach. Toto hebrej­ské slovo znamená východ a tabulka značí na východní zdi směr modlitby k Jeruzalému. K základnímu náboženskému vybavení židovské domácnosti patří modlitební knihy, základní náboženská literatura a nejrůznější předměty pro domácí pobožnosti: šabato­vé a chanukové svícny, poháry na posvěcení svátků, mísy, kořenky a textilie (pokrývky na macesy) apod.

Nebyla nalezena žádna položka.