Národní přírodní památka Hojkovské rašeliniště

Nedaleko Jihlavy u vrcholu Čeřínek se na pětihektarové podmáčené louce a v lese nachází mokřadní rostliny, z nichž některé jsou kriticky ohrožené.

Kontakt

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy
Brněnská 39
59101 Žďár nad Sázavou 1
region Žďár nad Sázavou
49.382195, 15.413331Mapa
Volné pokoje
Období: léto

Národní přírodní památku Hojkovské rašeliniště tvoří zbytek rašeliniště a bažinatý lesík nedaleko obce Hojkov, která leží západně od Jihlavy v nadmořské výšce okolo 650 metrů. Je to jedno z nejstarších rašelinišť na Českomoravské vrchovině a bylo vyhlášené národní přírodní památkou v roce 1982.

Jde o významnou lokalitu kriticky ohrožené třtiny nachové. Místa po dřívější těžbě rašeliny s řadou tůněk postupně zarůstala dřevinami, vznikl hájek s olší lepkavou, břízou bělokorou a krušinou olšovou. Na nezarostlých plochách je bohatý výskyt rosnatky okrouhlolisté, v tůňkách hojně roste ďáblík bahenní. Pravidelně se tu objevuje čolek horský a na loukách zmije obecná.

Foto: OKPPCR Kraje Vysočina