Přírodní park Svratecká hornatina

U Bystřice nad Pernštejnem se nachází členitá krajina s údolím řeky Svratky. Na jejích středním toku byl proto vyhlášený park Svratecká hornina.

Kontakt

49.544907, 16.320507Mapa
Volné pokoje
Období: léto

Jedná se o jeden z největších přírodních parků zasahující do Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Má rozlohu 365 kilometrů čtverečních. Nachází se ve východní části okresu Žďár nad Sázavou podél řeky Svratky od hranice CHKO Žďárské vrchy po hranici s Jihomoravským krajem.

Důvodem zřízení byla ochrana krajinného rázu, který zahrnuje členitou krajinu moravského předhůří Českomoravské vrchoviny s údolím řeky Svratky spolu s jejími přítoky, například říčka Nedvědička nebo Hodonínka. Nalézají se tu také charakteristická lidská osídlení a památky, mezi nimiž má výsadní postavení hrad Pernštejn, který najdete těsně za hranicemi Vysočiny.

Foto: OKPPCR Kraje Vysočina