Děkanský chrám sv. archanděla Michaela Pacov

Z původní stavby děkanského chrámu sv. archanděla Michaela v Pacově ze 13. století je zachována věž a půdorys. Dnešní podobu dostal v druhé polovině 14. století.

Kontakt

Farnost Pacov
náměstí Svobody 2
39501 Pacov
region Pelhřimov
49.472591, 15.003213Mapa
Volné pokoje
Období: léto

V Pacově na Pelhřimovsku stál kostel sv. Michaela už ve třináctém století. O sto let později vytvořili presbytář s klenbou, obvodové zdi lodi a portály. Pak loď překlenuli a vzniklo dvoulodí, při další přestavbě vzniklo šnekové schodiště a také sakristie. V 18. století kostel dvakrát vyhořel včetně střechy a věže.

Kostel byl společně využíván katolíky i utrakvisty, o čemž svědčí zřízení a nadání kaple Božího těla a jedinečné reliéfy na vnějších opěrácích na jižní straně chrámu. Mobiliář je převážně barokní. Historicky významný je náhrobní kámen Hrona z Pacova z doby okolo roku 1300 a dřevěný epitaf Zikmunda Myslíka z Hyršova z roku 1666. Na jižní a východní zdi osazeno dalších šestnáct náhrobků z 16. až 18. století.

Věž je šest pater vysoká a má čtvercový půdorys. Do současné výšky ji dostavěli až v 70. letech 19. století. Na opačné straně byla založena druhá věž, ale nedokončili ji.

Foto: Jitka Mattyašovská, archiv Vysočina Tourism

Otevírací doba:

Po domluvě s Římsko-katolickou farností Pacov.

Videogalerie