Hornická naučná stezka v Jihlavě

Trasa prochází lokalitou Jihlava - Lesnov po místech s nejvíce patrnými pozůstatky dolování a připomíná zašlou slávu dolování jihlavského stříbra.

Kontakt

Turistické informační centrum Jihlava - radnice
Masarykovo náměstí 96/2
58601 Jihlava 1
region Jihlava
Volné pokoje
  • 1.Parkoviště krematorium
  • 2.Pod Šacberkem
  • 3.Studánka
  • 4. Rudný
  • 5. Přístřešek 1
  • 6.Přístřešek 2
  • 7.Přístřešek Šacberk
  • 8.U lyžaře
  • 9.Parkoviště kreamatorium
Délka trasy: 5,4 km
Časová náročnost: 2 h
Výchozí místo: Parkoviště krematorium
Cílové místo: Parkoviště krematorium
Povrch/terén: pěší
Období: léto
Zaměření: hornictví

Stanoviště na jihlavské naučné stezce jsou zaměřena na ukázky pozůstatků hornické činnosti, historii rozhledny na vrchu Rudný a přírodní zajímavosti.
Trasa vede po 13 informačních tabulích, deset z nich se nachází v okolí vrchu Rudný a tvoří centrální okruh stezky, dalšími zastaveními jsou štola sv. Jana Nepomuckého, lokalita Rounek a lokalita Bílý Kámen.

Podle průzkumů se v okolí vrchu Rudný vyskytuje 170 větších jam a na celém vrchu je roztroušeno mnoho menších jam po průzkumných výkopech. Východiště trasy je za budovou Správy městských lesů, z parkoviště u krematoria ulicí Pod Rozhlednou doleva.
Správce stezky: Česká speleologická společnost „Cunicunulus“
Trasa stezky online zde.

Foto: archiv Vysočina Tourism