Z Hrotovic údolím Rokytné

Z náměstí v Hrotovicích se vydáme směrem do Rouchovan po zelené turistické značce, kolem zámku, který slouží jako městský úřad.

Kontakt

Třebíčsko - moravská Vysočina
Karlovo nám. 47
67401 Třebíč 1
region Třebíč
Volné pokoje
  • 1.Hrotovice
  • 2.Mstětice
  • 3.Biskupice
  • 4.hradiště Pulkov
  • 5.Příštpo
  • 6.Jaroměřice nad Rokytnou
Délka trasy: 27 km
Časová náročnost: 2 h
Výchozí místo: Hrotovice
Cílové místo: Jaroměřice nad Rokytnou
Značení trasy: zelená, žlutá
Období: léto
Typ kola: horské, trekové

Po necelých pěti kilometrech nás značení dovede na rozcestník k zaniklé vsi Mstěnice. Ves byla poničena vojsky Matyáše Korvína. Při průzkumu lokality bylo odkryto 17 usedlostí včetně tvrze. Areál vykopávek je volně přístupný veřejnosti – u jednotlivých objektů byly instalovány informační panely s rekonstrukcemi původní tváře osady, prohlédnout si můžete virtuální 3D archeopark.

Na rozcestí pokračujeme doprava do Biskupic, kde nás nejprve očekává výšlap následovaný sjezdem do údolí řeky Rokytné. Připojuje se zde žlutá turistická značka, která nás doprovodí až do konce našeho výletu.

V Biskupicích přejedeme Rokytnou a za mostem odbočíme vlevo. V údolí řeky Rokytné přijedeme Pulkovský mlýn a hradiště Pulkov. Údolí meandrujícího toku Rokytné vyniká zachovalým krajinným rázem.

Ten tvoří zákruty řeky se starými břehovými porosty a četnými skalisky. Jedním z nich je Justýnka. Stejnojmenná dívka zde měla podle tradice zahynout v době třicetileté války. K neštěstí mělo dojít za dnů, v nichž v roce 1645 byla oblast obléhaná Švédskými vojsky. Švédské oddíly se vydaly kořistit po okolí. Jeden z nich přitom objevil Justýnku. Ta se před ním dala na útěk a pronásledování skončilo tragickým pádem ze skály.

Přes obec Příštpo pokračujeme po žluté turistické značce nebo po silnici II/361 do Jaroměřic nad Rokytnou, kde náš výlet končí.

Foto: m-Ark, Martin Dolinský, Ivo Svoboda, Jakub Mertl