Výstava: Trojí život středověké keramiky

Termín: 2. 11. 2021 - 1. 3. 2022 9:00 - 17:00

Místo konání: Jihlava

Výstava Trojí život středověké keramiky je jedním z výstupů projektu programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) s názvem
Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví.

Muzeum Vysočiny Jihlava se do projektu zapojilo v roce...
Kontakt
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.,
Jihlava
… Jihlava se do projektu zapojilo v roce 2018 a během čtyř let připravilo kromě této výstavy i konferenci o středověké keramice v roce 2019 a sborník s odbornými keramologickými studiemi a dalšími archeologickými příspěvky v rámci muzejní periodické publikace Archeologické výzkumy na Vysočině č. 9/2020. Na výstavě jsou prezentovány tematicky seřazené keramické artefakty z královských měst Plzně, Českých Budějovic, Jihlavy a Brna z období 13. – 15. století. Doprovází ji katalog, na jehož vzniku se podílela Západočeská univerzita v Plzni, Západočeské muzeum v Plzni, Moravské zemské muzeum, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Archaia Brno z. ú., a Ústav geologických věd PřF MU. Výstavu v prostorách muzejní půdy mohou návštěvníci zhlédnout od 2. listopadu až do 27. března příštího roku.