Poutní kostel Nejsvětější Trojice Křemešník

Díky pramenu slabě radioaktivní vody, která protéká stříbronosnými rudami, vznikl poutní kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku u Pelhřimova.

Kontakt

Křemešník
39301 Pelhřimov
region Pelhřimov
49.403675, 15.325502Mapa

Asi deset kilometrů od Pelhřimova se na úpatí Křemešníku dolovalo stříbro. Podle pověsti tam vyvěral pramen, kterým voják si omyl rány, a ty se mu hned zahojily. Tím vzniklo poutní místo u pramene, který se objevuje jen kolem Vánoc a koncem července. Říká se, že pokud teče voda i na podzim přijde válka. Prýt tomu tam bylo v letech 1938 a 1939. Podle rozborů jde o vodu čistou, velmi chudou na minerály se slabou radioaktivitou a malou příměsí stříbra.

Malá kaplička byla nad pramenem postavena na konci 17. století. Odtud až na vrchol vede křížová cesta, kterou zakončuje Boží hrob, což je přírodní dutina ve skále, do níž je vloženo Kristovo tělo. Nejdříve tu stála dřevěná kaple, kterou nechal postavit jeden pelhřimovský měšťan na důkaz vděku za svou záchranu po pádu do stříbrného dolu. Pak tu stála zděná kaple, která tvoří sakristii barokního kostela Nejsvětější Trojice, který je obklopený ambity a kaplemi Korunování Panny Marie a Mrtvých. V kapli Mrtvých jsou jména obětí z obou světových válek a uloženy tělesné pozůstatky poustevníka, který žil v podzemní jeskyni vedle kapličky se zázračným pramenem.

Návštěvníci mohou navštívit také 52 metrů vysokou rozhlednu nebo lanové centrum.

Foto: m - ARK