Bazilika sv. Prokopa Třebíč

Románsko-gotický křesťanský kostel v Třebíči slouží i dnes církevním účelům. Bazilika vznikla jako součást někdejšího benediktinského kláštera. Od roku 2003 figuruje společně se židovskou čtvrtí se hřbitovem na seznamu UNESCO.

V roce 2018 došlo k rozšíření hranic UNESCO památky baziliky sv. Prokopa i na areál bývalého benediktinského kláštera.

Kontakt

Zámek 1
67401 Třebíč 1
region Třebíč
49.217312, 15.873155Mapa

Baziliku sv. Prokopa postavila stavební huť z Porýní na místě původního kostela svatého Benedikta při někdejším klášteře, a to v první třetině 13. století. Stavba značně utrpěla při obléhání Třebíče vojsky uherského krále Matyáše Korvína v roce 1468 a více než dvě století pak byla používána ke světským účelům jako konírna, obilní sýpka a várna piva. Po obnově provedené v první polovině 18. století byla zasvěcena sv. Prokopovi a znovu začala sloužit církevním potřebám. Dnešní podobu získala bazilika při úpravách, na které v letech 1924–1935 dohlížel architekt Kamil Hilbert. Stavba byla zapsaná na Seznam UNESCO v roce 2003.

Vstupní portál  je jedním ze dvou portálů s figurální výzdobou na území Moravy. Zdvojená osmidílná klenba navazuje na stavební postupy z Porýní, střední kruhové okno v hlavní apsidě s desetidílnou kružbou je jediné původní ze 13 století, dvě postranní okna jsou novogotická. Vedlejší opatská kaple má gotické malby, druhé nejstarší fresky na Moravě. Podobné malby byly dříve pravděpodobně po celé bazilice. K nejcennějším částem patří románská krypta s gotickými prvky, s původní, více než osm století starou výdřevou klenby v polích mezi kamennými žebry. Klenbu krypty podpírá 50 sloupů a polosloupů s různorodými ornamenty.

Foto: Vladimír Kunc, archiv Vysočina Tourism, m - ARK