Jan Karafiát

Českobratrský evangelický kněz, kazatel, spisovatel.

Autor revize Bible kralické, ale i krásného díla Broučci.

Kontakt

49.637188, 16.226318Mapa
Období: léto

Jan Karafiát se narodil 4. ledna 1846 v Jimramově, zemřel 31. ledna 1929 v Praze.

Jan Karafiát se narodil 4. ledna 1846 na Českomoravské vysočině, v rolnické rodině s dávnými evangelickými tradicemi. Byl předposledním z deseti dětí. Otec František se oženil s vdovou, která měla 4 děti, společně jich pak měli dalších 6. Vlídné rodinné prostředí a harmonické vztahy rodičů a dětí a také moudrá matka byly později předlohou pro vytvoření láskyplné knihy o malých broučcích.

Vystudoval církevní školu v Jimramově, potom německé piaristické gymnázium v Litomyšli, dále studoval od 16 let bohosloví v Güterslohe ve Vestfálsku, dále v Bonnu a v Berlíně, ve Vídni, studium ukončil v roce 1869 zkouškou. Poté byl vychovatelem v Kolíně nad Rýnem v rodině továrníka. Zde se seznámil se slečnou Hermínkou, kterou si chtěl vzít za ženu, ale ze svatby sešlo a Jan Karafiát zůstal svobodný. V letech 1870–1871 pobýval ve skotském Edinburghu na koleji Svobodné skotské reformované církve. Mezi evangelíky navázal dlouholetá přátelství. Po čase se přestěhoval na dva roky do Čáslavi, kde působil v evangelickém semináři, kde učil náboženství, pedagogiku, didaktiku a češtinu. Následně se přesunul na Valašsko a od roku 1875 byl dvacet let farářem ve Hrubé Lhotě.

V roce 1895 se přestěhoval do Prahy, pracoval jako redaktor Reformovaných listů a věnoval se psaní, odborným přednáškám a vědeckému rozboru a revizi textu Bible kralické (1878, 1887). 

Jan Karafiát patřil k neformálnímu hnutí, jehož ideálem byla krásná církev Kristova. Celý život se trápil nenávistí mezi katolíky a evangelíky a tím, že lidé k sobě a ke své víře nejsou tolerantní. Je pochován na Vinohradském hřbitově, kde má prostý nenápadný náhrobní kámen.

Další díla: Reformovaný zpěvník (1876), Šestnáctero pražských kázání (1905), kniha 30 pohádek Broučkova pozůstalost (1900) a další. Proslulou idylickou knihu pro děti Broučci napsal v roce 1876. Vydal ji anonymně vlastním nákladem, v roce 1894 vyšla díky velmi kladným kritikám a zcela vyprodané knize její reedice, ale jméno autora se objevilo až v desátém vydání v roce 1902. V díle J. Karafiát polidštil svět přírodních tvorů, kteří žijí podle Božích přikázání. Je to vlastně alegorie ideálního světa. Prvním podnětem pro napsání díla byl podle autora zážitek, kdy v přírodě pozoroval „rej a shon všelijakých broučků za parného odpoledne“, což uvedl ve svých Pamětech spisovatele Broučků (1919–1928).

Karafiátova slavná kniha dnes patří do klasického fondu české dětské literatury, byla přeložena do mnoha jazyků, zhudebněna. Byla podle ní napsána rozhlasová hra, divadelní hra a televizní seriál pro děti.

Na rodném domě v Jimramově mu byla v roce 1936 odhalena pamětní deska. Jeho jméno nese také tamní náměstí. Na faře mají výjevy z Broučků vyzdobenu novou modlitebnu. O Karafiátově životě a díle se zájemci dozvědí v jimramovské síni rodáků.

 

foto: Wikipedie

Nebyla nalezena žádna položka.