Z Pavlova pochází Vydrýsek

DSC6349amvSpojte příjemné s užitečným. Vydejte se do skautské Sluneční zátoky za Foglarem a jeho Hochy od Bobří řeky a adoptujte ohrožené zvíře.

Pojeďte se podívat na tajemné zákoutí řeky Sázavy. Cíl naší cesty bude v Záchranné stanici Pavlov, která se stará o ochranu ohrožených živočichů. Díky možnosti komentovaných prohlídek se návštěvníci můžou seznámit s některými zástupci pěvců a vodních ptáků. Ze savců mohou vidět například norka evropského, vydru říční, lišku obecnou nebo kunu skalní.  Není náhodou, že ze záchranné stanice Pavlov pochází známý „Vydrýsek“, kterého si vybral režisér Václav Chaloupek pro natáčení slavného večerníčku. 

Trasa výletu začne na nádraží ve Vilémovicích. Ještě než se vydáme do Pavlova, po žluté turistické trase přejdeme most přes řeku Sázavu a dostaneme se do nedaleké Sluneční zátoky, kde tábořil nejstarší český skautský oddíl Pražská Dvojka. Tento oddíl vedl Jaroslav Foglar a místo se stalo předlohou pro jeho nejznámější knihu Hoši od Bobří řeky.

Vracíme se zpět po žluté turistické trase do Vilémovic, kde mimo barokní zámeček projdeme kolem památného Vilémovického tisu, který bývá titulován jako nejstarší tis střední Evropy.

Po necelých 3 kilometrech nás žlutá turistická trasa přivede až do Pavlova a zmíněné záchranné stanice, jejímž cílem je přijímat a starat se o hendikepované živočichy nebo zraněná mláďata. Záchranná stanice se také věnuje řadě výukových programů jak pro školy, tak pro jednotlivce, které seznamují veřejnost s chodem stanice.

Tip:

V záchranné stanici je možné si adoptovat jakéhokoli živočicha. Nejen že uděláte dobrý skutek a obdržíte adopční certifikát, ale získáte volnou rodinnou VIP vstupenku do záchranné stanice. 

Kontakt: