Památník Bible kralické

Tam, kde nalezla útočiště tajná bratrská tiskárna, se dnes nachází Památník Bible kralické. V Kralicích nad Oslavou jej lidé najdou už od šedesátých let.

Kontakt

Památník bible kralické
Martinská 228
67572 Kralice nad Oslavou
region Třebíč
49.199825, 16.201464Mapa

Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou na Třebíčsku se nachází v účelové budově vedle pozůstatků bývalé tvrze, v níž byla v letech 1578 až 1620 tajná českobratrská tiskárna. Tiskla knihy náboženského i světského charakteru, například učebnice. Jejím nejvýznamnějším tiskem je šestidílná Bible kralická, která přispěla k uchování a rozvíjení českého jazyka za protireformace a v exilu.

Stálá expozice prezentuje vznik a vývoj kralické tiskárny, dále originální doklady tiskařského řemesla, mimo jiné i literky a drobné pomůcky, objevené při archeologickém průzkumu tvrze a samozřejmě i mnohé staré tisky včetně Bible kralické. Dlouhodobá výstava je věnována osobnosti Jana Ámose Komenského.

Foto: OKPPCR Kraje Vysočina

Otevírací doba:

duben – září: úterý – neděle: 9:00 – 16:00

březen, říjen, listopad: úterý – neděle: 9:00 – 15:00

prosinec – únor: úterý – neděle: 9:00 – 13:00

Videogalerie