Naučná stezka Křemešník

Křemešník je známé a mnoha pověstmi opředené poutní místo s pamětihodnostmi v prostředí lesů jednoho z nejvyšších vrcholů Českomoravské vrchoviny.

Kontakt

Klub českých turistů
Křemešník
39301 Pelhřimov
region Pelhřimov
49.401924, 15.326838Mapa
Volné pokoje
Délka trasy: 3 km
Časová náročnost: 2 h
Povrch/terén: pěší a cyklisti
Období: léto
Typ kola: horské, trekové
Počet zastavení: 8
Zaměření: příroda, historie

Na Křemešníku je k vidění například kostel Nejsvětější Trojice, kaple sv. Jana Křtitel, skalka s křížkem, Křížová cesta, Větrný zámek nebo studánka s léčivou vodou. Naučná stezka kolem vrcholu Křemešníku umožní příjemnou a pohodlnou procházku a přiblíží zdejší přírodní prostředí. Stezka z větší části kopíruje přírodní rezervaci Křemešník, která leží asi osm kilometrů východně od Pelhřimova.

Hlavní okruh má 8 zastavení, přičemž každé z nich je opatřené lavicemi se stolem a kmenem se stříškou a textem. Výchozím místem trasy je parkoviště u horského hotelu Křemešník. U jednotlivých zastavení se můžete dozvědět více o lesním hospodaření, lesu samotném, přírodní rezervaci, flóře a fauně, léčivých studánkách a o kulturních památkách na Křemešníku.
Správce stezky: Středisko ekologické výchovy Mravenec, Pelhřimov

Foto: archiv Vysočina Tourism, David Falat