Okolo Velkého Meziříčí

Naše putování začneme na náměstí ve Velkém Meziříčí. Můžeme navštívit kostelní věž nebo zámek, který je sídlem muzea. 

Kontakt

Volné pokoje
 • 1.Velké Meziříčí
 • 2.Baliny
 • 3.Uhřínov
 • 4.Šeborov
 • 5.Stránecká Zhoř
 • 6.Blízkov
 • 7.Netín
 • 8.Olší nad Oslavou
 • 9.Mostiště
 • 10.Fajtův kopec
 • 11.Velké Meziříčí
Délka trasy: 37,4 km
Výchozí místo: Velké Meziříčí
Cílové místo: Velké Meziříčí
Období: léto

U radnice odbočíme vlevo a Radnickou ulicí a Třebíčská se vydáme k řece Balince, před mostem odbočíme vpravo na cyklotrasu 5234.

Trasa sleduje údolí řeky Balinky proti proudu. Dostáváme se až do Balinského údolí, kolem pomníku padlých, kde se mimořádně tragicky odehrály poslední válečné dny 2. světové války.

Trasa nás dovede do Balin, pokračujeme po stejné cyklotrase dále údolím do Uhřínova. Následuje prudký výstup do Šeborova, při kterém opustíme údolí. Prudké klesání, následné stoupání a opět klesání nás zavedou do Stránecké Zhoře. Zde je možno obdivovat renesanční stavbu – zámek.

Ze Stránecké Zhoře pokračujeme po cyklotrase 5234 rovně ke Kochánovu. Před vesnicí cyklotrasa odbočuje vlevo, přijedeme po ní do Blízkova. Tady odbočíme vpravo a napojíme se na cyklotrasu 103 a přijedeme do Netína. Každý rok se z Velkého Meziříčí do Netína koná pouť jako poděkování za odvrácení morové epidemie. Kromě kostela si můžeme prohlédnout i křížovou cestu.

V Netíně se vydáme po cyklotrase 5242 do Olší nad Oslavou. Z Olší klesáme do údolí řeky Oslavy, přes Mostiště zpět k Velkému Meziříčí.

Před Motorpalem odbočíme na mostek přes Oslavu a vydáme se na druhou stranu řeky. Cyklotrasa 5242 zahýbá po 200 metrech vlevo za kapličkou, ulicí V Potokách.  Bude následovat nejprudší výstup výletu.

Podjedeme železniční viadukt a za ním opustíme cyklotrasu 5242. Polní cestou pokračujeme podél potoka k nádrži na vodu pod sjezdovkou. Za nádrží zahneme doleva a vystoupáme na Fajtův kopec. Na vrcholu se nachází rozhledna ve tvaru lidské DNA. Odměnou za prudký výstup nám bude výhled na město, dálniční most Vysočina a široké okolí.

Po spojovací cestě, kolem chatek pokračujeme sjezdem k dálnici, podjedeme železniční most a přijedeme ke gymnáziu. U mostu přes dálnici se napojuje červená turistická značka, která nás dovede až na náměstí. Cestou si můžeme ještě prohlédnout obě velkomeziříčské synagogy, zbytky hradeb nebo židovský hřbitov.

Turistické cíle a další informace: